Privacy Beleid

Privacy Beleid

Ons Toekomst Beeld hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. Neem contact met ons op info@anush.nl als u vragen of problemen heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens, dan helpen wij u graag verder.

Door het gebruik van deze site en/of onze diensten, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Inhoudsopgave

 1. Definities die in dit beleid worden gebruikt
 2. Beginselen voor gegevensbescherming die we volgen
 3. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
 4. Welke persoonlijke gegevens wij over u verzamelen
 5. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken
 6. Wie heeft anders toegang tot uw persoonlijke gegevens
 7. Hoe wij uw gegevens beveiligen
 8. Informatie over cookies
 9. Contact informatie

Definities

Persoonsgegevens – alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Verwerking – elke operatie of reeks van handelingen die wordt uitgevoerd op Persoonsgegevens of op sets van Persoonsgegevens.
Betrokkene – een natuurlijke persoon wiens Persoonsgegevens worden verwerkt.
Kind – een natuurlijke persoon jonger dan 16 jaar.
Wij/ons  (ofwel gekapitaliseerd of niet)

Beginselen voor gegevensbescherming

Wij beloven de volgende principes van gegevensbescherming te volgen:

 • De verwerking is rechtmatig, eerlijk, transparant. Onze verwerkingsactiviteiten hebben rechtmatige gronden. Wij beschouwen uw rechten altijd voor het verwerken van Persoonsgegevens. Wij zullen u informeren over de verwerking hiervan op aanvraag.
 • De verwerking is rechtmatig, eerlijk, transparant. Onze verwerkingsactiviteiten hebben rechtmatige gronden. Wij beschouwen uw rechten altijd voor het verwerken van Persoonsgegevens. Wij zullen u informeren over de verwerking hiervan op aanvraag.
  • De verwerking is beperkt tot het doel. Onze verwerkingsactiviteiten passen in het doel waarvoor Persoonsgegevens zijn verzameld.
  • De verwerking gebeurt met minimale gegevens. We verzamelen en verwerken alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens die nodig zijn voor enig doel.
  • De verwerking is beperkt met een periode. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is.
  • We zullen ons best doen om de nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen.
  • Wij zullen ons best doen om de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft de volgende rechten:

 1. Recht op informatie – wat betekent dat u recht hebt om te weten of uw PersoonsGegevens worden verwerkt; welke gegevens worden verzameld, van waar het wordt verkregen en waarom en door wie het wordt verwerkt.
 2. Recht op toegang-wat betekent dat u het recht om toegang tot de gegevens verzameld van/over jou. Dit omvat uw recht om een kopie van uw verzamelde Persoonsgegevens te vragen en te verkrijgen.
 3. Recht op rectificatie – wat betekent dat u het recht hebt om uw Persoonsgegevens te corrigeren of te wissen die onjuist of onvolledig zijn.
 4. Recht op wissen-betekenis in bepaalde omstandigheden u vragen om uw persoonlijke gegevens worden gewist uit onze administratie.
 5. Recht om de verwerking te beperken – wat betekent dat, wanneer bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, u het recht heeft om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
 6. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking – in bepaalde gevallen heeft u het recht zich te verzetten tegen verwerking van uw Persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.
 7. Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde verwerking-wat betekent dat u het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering; en niet te worden onderworpen aan een beslissing uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking. Dit recht u uitoefenen wanneer er een uitkomst van de profilering die juridische effecten met betrekking tot of significante invloed op je produceert.
 8. Recht op data portabiliteit – U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen in een machine-leesbaar formaat of indien het haalbaar is, als een directe overdracht van de ene processor naar de andere.
 9. Recht om een klacht in te dienen- In het geval dat wij uw verzoek weigeren onder het recht van toegang, zullen wij u met een reden waarom. Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw aanvraag is behandeld, neem dan contact met ons op.
 10. Recht voor de hulp van controleautoriteit – Wat betekent dat u het recht hebt voor de hulp van een toezichthoudende autoriteit en het recht op andere rechtsmiddelen, zoals het claimen van schadevergoeding.
 11. Recht om toestemming in te trekken- U hebt het recht een bepaalde toestemming voor verwerking van uw Persoonsgegevens terug te trekken.

Gegevens die we verzamelen

Informatie die u ons heeft verstrekt
Dit kan uw e-mail adres, naam, factuuradres, thuisadres enz.  – Vooral informatie die nodig is voor het leveren van u een product/dienst of om uw klantervaring met ons te verbeteren. Wij bewaren de informatie die u ons verstrekt, zodat u opmerkingen maken of andere activiteiten op de website uitvoeren. Deze informatie omvat bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer en e-mail adres.

Informatie die automatisch over u wordt verzameld
Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessie tools. Bijvoorbeeld, uw winkelwagentje informatie, uw IP-adres, uw winkelgeschiedenis (als er sprake is), enz. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantenervaring te verbeteren. Wanneer u onze diensten gebruikt of de inhoud van onze website bekijkt, kunnen uw activiteiten worden gelogd.

Informatie van onze partners
Wij verzamelen informatie van onze vertrouwde partners met bevestiging dat zij wettelijke gronden hebben om die informatie met ons te delen. Dit is ofwel informatie die u hebt verstrekt hen rechtstreeks met of dat zij hebben verzameld over u op andere juridische gronden. Zie de lijst van onze partners hier.

Openbare informatie
We kunnen informatie verzamelen over u die publiekelijk beschikbaar is.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om:

 • onze service aan u te bieden. Dit omvat bijvoorbeeld het registreren van uw account; u te voorzien van andere producten en diensten die u hebt aangevraagd; u te voorzien van promotionele artikelen op uw verzoek en met u te communiceren met betrekking tot deze producten en diensten; communiceren en interactie met u; en u op de hoogte brengen van wijzigingen in Services.
  • Verbeter uw klantervaring;
  • een wettelijke of contractuele verplichting te vervullen;

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens op legitieme gronden en/of met uw toestemming.
Op grond van het aangaan van een contract of het nakomen van contractuele verplichtingen, verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u te identificeren;
 • om u een dienst te bieden of om u een product te sturen/aanbieden;
 • om te communiceren, hetzij voor verkoop of facturering;

Op grond van rechtmatig belang, verwerken wij uw PersoonsGegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u gepersonaliseerde aanbiedingen * (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners) te sturen;
 • te beheren en Analyseren onze klantenkring (inkoopgedrag en geschiedenis) ter verbetering van de kwaliteit, verscheidenheid en beschikbaarheid van producten/diensten aangeboden/geleverd;
 • het uitvoeren van vragenlijsten met betrekking tot klanttevredenheid;

Zolang u ons niet anders heeft geïnformeerd, overwegen wij u producten/diensten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met uw aankoopgeschiedenis/browsegedrag om ons rechtmatig belang te zijn.

Met uw toestemming verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u nieuwsbrieven en campagne aanbiedingen te sturen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • voor andere doeleinden hebben wij uw toestemming gevraagd;

Wij verwerken uw Persoonsgegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet en/of uw persoonlijke gegevens gebruiken voor opties die door de wet worden verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om anonimiseren Verzamelde Persoonsgegevens en dergelijke gegevens te gebruiken. Wij zullen gegevens buiten het toepassingsgebied van dit beleid slechts gebruiken wanneer het geanonimiseerde. Wij bewaren uw factuurgegevens en andere informatie verzameld over u zo lang als nodig is voor boekhoudkundige doeleinden of andere verplichtingen die voortvloeien uit de wet, maar niet langer dan strikt noodzakelijk is.

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor aanvullende doeleinden die hier niet worden genoemd, maar die compatibel zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om dit te doen, zullen we ervoor zorgen dat:

 • het verband tussen doeleinden, context en aard van Persoonsgegevens is geschikt voor verdere verwerking;
 • de verdere verwerking zou niet schadelijk zijn voor uw belangen en er zal passende bescherming voor de verwerking.

Wij zullen u informeren over eventuele verdere verwerking en doeleinden.

Wie heeft er anders toegang tot uw persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met vreemden. Persoonlijke gegevens over u worden in sommige gevallen aan onze vertrouwde partners verstrekt om de dienstverlening aan u mogelijk te maken of om uw klantenervaring te verbeteren. Wij delen uw gegevens met:

Onze verwerkende partners:

 • 2Colored

Onze business partners:

 • TODO

Wij werken alleen met verwerkende partners die in staat zijn om een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonlijke gegevens te garanderen. Wij onthullen uw Persoonsgegevens aan derden of aan openbare ambtenaren wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden indien u ermee heeft ingestemd of indien er andere juridische gronden voor zijn.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij doen ons best om uw persoonlijke gegevens veilig te houden.  We gebruiken veilige protocollen voor communicatie en het overdragen van gegevens (zoals HTTPS). We gebruiken anonymising en pseudonymising indien geschikt. Wij monitoren onze systemen voor mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen.
-Alle software wordt up-to-date gehouden
-Host houdt zijn systeem up-to-date, conform verwerkingscontract
-Alle ingevoerde data wordt met grote regelmaat van het systeem afgehaald na verwerking.

Hoewel we ons best doen kunnen we de veiligheid van bescherming van informatie niet voor de volle 100% garanderen. Wij beloven echter de bevoegde autoriteiten op de hoogte te stellen van inbreuken op gegevens. Wij zullen u ook op de hoogte brengen als er een bedreiging voor uw rechten of belangen is. We zullen alles doen wat we redelijkerwijs kunnen om inbreuken op de veiligheid te voorkomen en om de autoriteiten te helpen indien eventuele schendingen optreden.
Als je een account bij ons hebt, merk je dat je je gebruikersnaam en wachtwoord geheim moet houden.

Kinderen
We zijn niet van plan te verzamelen of bewust verzamelen van informatie van kinderen. We zijn niet gericht op kinderen met onze diensten.

Cookies en andere technologieën die we gebruiken

We gebruiken cookies en/of soortgelijke technologieën om Analyseren Klant Gedrag, de website beheren, de bewegingen van gebruikers bijhouden en informatie over gebruikers verzamelen. Dit wordt gedaan om Personaliseren en verbeter uw ervaring met ons.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer is opgeslagen. Cookies slaan informatie op die wordt gebruikt om sites te laten werken. Alleen kunnen we toegang tot de cookies gemaakt door onze website. U Bedien uw cookies op het niveau van de browser. Kiezen om cookies uit te schakelen kan uw gebruik van bepaalde functies belemmeren.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Noodzakelijke cookies-deze cookies zijn nodig voor u om te kunnen een aantal belangrijke functies te gebruiken op onze website, zoals inloggen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.
 • Functionaliteit cookies-deze cookies bieden functionaliteit die maakt het gebruik van onze service handiger en maakt het verstrekken van meer Gepersonaliseerde functies mogelijk. Bijvoorbeeld, zouden zij uw naam en e-mail in commentaar vormen kunnen herinneren zodat moet u niet deze informatie opnieuw ingaan volgende tijd wanneer het becommentariëren.
 • Analytics cookies-deze cookies worden gebruikt om het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te volgen
 • Advertising cookies-deze cookies worden gebruikt om advertenties die relevant zijn voor u en uw belangen te leveren. Bovendien worden deze gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Zij worden gewoonlijk geplaatst aan de website door reclame netwerken met de toestemming van de website exploitant. Deze cookies herinneren dat u een website bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere Organisaties zoals adverteerders. Vaak targeting of reclame cookies zullen worden gekoppeld aan de site functionaliteit die door de andere Organisatie.

U cookies die op uw computer zijn opgeslagen, verwijderen via uw browserinstellingen. Als alternatief u een aantal 3rd party cookies met behulp van een privacy Enhancement platform, zoals optout.aboutads.info or youronlinechoices.com. Ga voor meer informatie over cookies naar allaboutcookies.org.

We gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te meten. Google heeft een eigen privacybeleid dat u bekijken hier. Als u zich wilt afmelden voor het bijhouden van Google Analytics, gaat u naar de Google Analytics opt-out pagina.

Contact informatie

Anush Avetisyan
info@anush.nl

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.
Laatste wijziging werd gemaakt 21 maart 2019.